Ministry of Education《Dictionary of Chinese Idioms》

:::

Homepage〉Idiom search〉Text〉[所向披靡]

所向披靡

Print   Add note
FontSmallMediumLarge
Idiom所向披靡
Bopomofoㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧ ㄇㄧˇ
Pinyinsuǒ xiàng pī mǐ
Interpretation風吹到的地方,草木立即伏倒。比喻力量所到之處,敵人紛紛潰敗逃散。#語本《史記.卷七.項羽本紀》。
△「所向無敵
Allusion source#《史記.卷七.項羽本紀》1>
項王至陰陵,迷失道,問一田父,田父紿曰「左」。左,乃陷大澤中。以故漢追及之。項王乃復引兵而東,至東城,乃有二十八騎。漢騎追者數千人。項王自度不得脫。謂其騎曰:「吾起兵至今八歲矣,身七十餘戰,所當者破,所擊者服,未嘗敗北,遂霸有天下。然今卒困於此,此天之亡我,非戰之罪也。今日固決死,願為諸君快戰,必三勝之,為諸君潰圍,斬將,刈旗,令諸君知天亡我,非戰之罪也。」乃分其騎2>以為四隊,四嚮3>。漢軍圍之數重。項王4>謂其騎曰:「吾為公取彼一將。」令四面騎馳下,期山東為三處5>。於是項王大呼馳下,漢軍皆披靡6>,遂斬漢一將。是時,赤泉侯為騎將,追項王,項王瞋目而叱之,赤泉侯人馬俱驚,辟易數里與其騎會為三處。漢軍不知項王所在,乃分軍為三,復圍之。項王乃馳,復斬漢一都尉,殺數十百人,復聚其騎,亡其兩騎耳。乃謂其騎曰:「何如?」騎皆伏曰:「如大王言。」

〔Annotation〕

 1. 典故或見於《東觀漢記.卷八.賈復列傳》。
 2. 騎:音ㄐㄧˋ,乘馬作戰的士卒。
 3. 四嚮:即四向,朝四方衝鋒。
 4. 項王:項籍(西元前232∼前202),字羽,秦末下相人。力能扛鼎,才氣過人,與叔父項梁起兵吳中,梁敗死,籍繼為將,大破秦軍,自立為「西楚霸王」,與劉邦爭天下,戰無不利,但垓下一戰,楚軍瓦解,項籍自刎於烏江。
 5. 期山東為三處:約定以山的東邊做為目標,分為三處攻擊。
 6. 披靡:潰敗逃散的樣子。披,分散。靡,順勢倒下。

〔Ref. material〕

《東觀漢記.卷八.賈復列傳》
賈復,字君文。治尚書,事舞陰李生。李生奇之,謂門人曰:「賈生容貌志意如是,而勤于學,此將相之器。」……復以偏將軍東從上攻邯鄲,擊青犢于射犬,大戰至日中 ,賊陣堅不卻。上傳召復曰:「吏士饑,且可朝食。」復曰:「先破之,然後食耳。」于是被羽先登,所向皆靡,諸將皆服其勇。
Allusion description「披靡」原是形容草木隨風散亂傾倒的樣子,用於人,則可比喻潰敗逃散,見於《史記.卷七.項羽本紀》。據載,秦朝末年,群雄紛紛起義,推翻秦朝政權,其中以項羽、劉邦所擁立的楚懷王勢力最大。項羽為楚國大將項燕之孫,跟隨叔父項梁起義,擁立楚懷王之孫為王,仍號楚懷王。懷王派遣項羽、劉邦分道伐秦。項羽在鉅鹿一戰中殲滅秦軍二十萬,建立極大的功勞。劉邦則用張良的計策,對秦官員人民採懷柔政策,最先順利進入關中,秦朝至此滅亡。項羽得知劉邦已破咸陽,立即率兵入關,與劉軍對峙。在鴻門宴上,項羽欲殺劉邦未遂,後來項羽率兵屠咸陽城,殺秦降王子嬰,燒阿房宮,尊楚懷王為義帝,後又遣人殺之,自立為西楚霸王,種種舉措,大失民心,於是田榮、陳餘、彭越相繼起兵反對項羽。劉邦亦趁此時以為義帝發喪之名,揮師討伐,開始了楚漢戰爭。戰爭初期,項羽佔了優勢,後來劉邦鞏固關中,並極力籠絡諸侯,才逐漸轉敗為勝。項羽曾與劉邦約定,以鴻溝為界,以東為楚地,以西為漢地。項羽於是引兵東歸。但劉邦卻與韓信、彭越出兵攻擊項羽,項羽被圍困於垓下,四面楚歌。項羽傾力突圍而出,至烏江邊,見大勢已去,自覺無顏見江東父老,自刎而死。項羽被圍於垓下時,率騎兵八百餘人,突圍而出。雖然漢軍人多勢眾,但項羽武藝高強,又擅於調兵遣將,儘管兵力不多,但「項王大呼馳下,漢軍皆披靡」,也就是說項羽所到之處,漢軍皆被殺得潰不成軍,後方的追兵也害怕得紛紛逃散。後來「所向披靡」這句成語就從這裡演變而出,比喻力量所到之處,敵人紛紛潰敗逃散。
Proof of documented content
 1. 《太平廣記.卷一九一.薛仁貴》引《譚賓錄》:「唐太宗征遼東,駐蹕于陣。薛仁貴著白衣,握戟橐鞬,張弓大呼,所向披靡。」
 2. 《資治通鑑.卷一九四.唐紀一○.太宗貞觀九年》:「左領軍將軍契苾何力將數百騎救之,竭力奮戰,所向披靡,萬均、萬徹由是得免。」
 3. 《東周列國志》第四六回:「言畢,遂與其友鮮伯等百餘人,直犯秦陣,所向披靡,殺死秦兵無算。」
 4. 《蕩寇志》第二九回:「眾人踴躍願從,不一日,居然大隊勁旅,入山剿賊,所向披靡。」
Instructions

Semantic description

比喻力量所到之處,敵人紛紛潰敗逃散。

Usage category

用在「作戰勝利」、「氣勢強盛」的表述上。

Example

 1. 義軍所到之處,無不所向披靡
 2. 這支球隊的水準很高,南征北討,所向披靡
 3. 只見趙子龍單槍匹馬衝入敵陣,所向披靡,無人能擋。
 4. 大刀王五的部下是個個驍勇善戰,所以打起仗來,所向披靡
 5. 這支英勇無敵,所向披靡的軍隊,讓敵人聞風喪膽,不敢與之交鋒。
 6. 這位當年在商界上驍勇善戰、所向披靡的大將,竟也淪落到一敗塗地。
Identification

Ambiguous idiom

所向無敵勢如破竹

Antisense idiom

三戰三北望風披靡落花流水潰不成軍

「所向披靡」及「所向無敵」都是有無可抗衡的意思。
「所向披靡」專指兵力所向,無可抵擋;「所向無敵」泛指沒有敵手。
所向披靡所向無敵Example
只見趙子龍單槍匹馬衝入敵陣,∼,無人能擋。
他的棋藝在國內已是∼,可稱為「棋王」了。

Ref. words
 1. 所向摧靡
  ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˋ ㄘㄨㄟ ㄇㄧˇ
  suǒ xiàng cuī mǐ
  猶「所向披靡」。見「所向披靡」條。

  1. 《宋書.卷四七.孟懷玉列傳》:「于時逆徒實繁,控弦掩澤,龍符匹馬電躍,所向摧靡,奮戈深入,知死弗吝。」
  2. 《新唐書.卷一○六.楊弘禮列傳》:「領步騎二十四軍跳出賊背,所向摧靡。」

 2. 所向皆靡
  ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄝ ㄇㄧˇ
  suǒ xiàng jiē mǐ
  即「所向披靡」。見「所向披靡」條。

  1. 《東觀漢記.卷八.賈復傳》:「于是披羽先登,所向皆靡,諸將皆服其勇。」

 3. 攸向靡披
  ㄧㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄇㄧˇ ㄆㄧ
  yōu xiàng mǐ pī
  猶「所向披靡」。見「所向披靡」條。

  1. 《後漢書.卷八○.文苑列傳上.杜篤》:「師之攸向,無不靡披。」

︿
Top