Ministry of Education《Dictionary of Chinese Idioms》

:::

Homepage〉Idiom search〉Text〉[好大喜功]

好大喜功

Print   Add note
FontSmallMediumLarge
Idiom好大喜功
Bopomofoㄏㄠˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄥ
Pinyinhào dà xǐ gōng
Interpretation「好大」,喜愛做大事。語出《管子.侈靡》。「喜功」,得意於立大功。語出漢.劉向《說苑.卷六.復恩》。後用「好大喜功」指行事作風鋪張浮誇,不切實際。
Allusion source
 1. 「好大」:《管子.侈靡》
  事立而壞,何也?兵遠而畏,何也?民已聚而散,何也?輟安而危,何也?功成而不信者,殆,兵強而無義者,殘。不謹於附近而欲求遠者,兵不信。略近臣合於其遠者,立。亡國之起,毀國之族,則兵遠而不畏。國小而修大1>,仁而不利,猶有爭名者,累哉是也。樂聚之力2>,以兼人之強,以待其害,雖聚必散。大王不恃眾而自恃,百姓自聚,供而後利之,成而無害。疏戚3>而好外4>,企以仁而謀泄,賤寡而好大,此所以危。

  〔Annotation〕

  1. 國小而修大:小國而不務實際,妄行大國之政。
  2. 樂聚之力:樂於積聚自己的武力。
  3. 疏戚:疏遠親戚。
  4. 好外:親近外人。好,音ㄏㄠˋ,喜好。
 2. 「喜功」:漢.劉向《說苑.卷六.復恩》
  魏文侯1>攻中山2>,樂羊將,已得中山,還反3>報文侯,有喜功之色。文侯命主書4>曰:「群臣賓客所獻書,操以進。」主書者舉兩篋5>以進,令將軍視之,盡難攻中山之事也。將軍還走,北面6>而再拜曰:「中山之舉也,非臣之力,君之功也。」

  〔Annotation〕

  1. 魏文侯:?~西元前396。名斯,戰國時魏君。師友子夏、段干木、田子方諸賢人,使樂羊拔中山,任西門豹守鄴,國以大治,稱譽於諸侯。在位三十八年,卒諡文。
  2. 中山:古國名,春秋時白狄支族所建,位於今河北省定縣一帶。戰國時為魏所滅。
  3. 反:同「返」,歸返。
  4. 主書:主管文書者。
  5. 篋:音ㄑ一ㄝˋ,放東西的箱子。
  6. 北面:面朝北方,拜見君王。
Allusion description「好大喜功」係由「好大」及「喜功」二語組合而成。「好大」見於《管子.侈靡》。這篇作品裡提出了國家可能陷入危難的一些因素,一個國家很小,但卻妄想行大國之政,雖行仁政而不見功效,但又不曾斷絕與其他國家相互爭名的念頭,這只是自尋苦惱罷了。更何況還熱衷於積聚武力,並且想藉此兼併其他列強,如此自然會招來禍害,最終必然造成百姓安居後,又流離失所。再者,假使君主疏遠自己的親戚而親近外人,企慕仁政而謀略又多所洩漏,輕賤小事而不做,只想要做不切實際的大事,如此一來就會造成國家的危難。這裡的典源用了「好大」。「喜功」見於《說苑.卷六.復恩》。內容敘述魏文侯攻打中山國,樂羊擔任將軍,攻下中山國後,回國向文侯報功,臉上帶著志得意滿的神氣表情。此時魏文侯命令主管文書的官員,將所有群臣賓客所上奏的書表都拿進來。魏文侯讓樂羊自己去看這些書表,內容全是責難攻打中山國這件事。看完後,樂羊立即轉身退下,面向北,朝文侯拜了又拜,說:「中山國所以被攻取,不是我的力量,全是君王您的功勞啊!」這裡的典源用了「喜功」。後來這兩個詞語被合用成「好大喜功」,用來指行事作風鋪張浮誇,不切實際。
Proof of documented content
 1. 《新唐書.卷二.太宗本紀》:「自古功德兼隆,由漢以來未之有也。至其牽於多愛,復立浮圖,好大喜功,勤兵於遠,此中材庸主之所常為。」
 2. 宋.洪邁《容齋五筆.卷四.漢武帝田蚡公孫弘》:「尚論古人者,如漢史所書,於武帝則譏其好大喜功,窮奢極侈,置生民於塗炭。」
 3. 明.梁辰魚《浣紗記》第六齣:「離間其左右,既侈其好大喜功之念,又發其毆賢用佞之心。」
 4. 明.朱國禎《湧幢小品.卷三○.日本》:「元世祖征日本,固是好大喜功,卻有深意。」
 5. 《官場現形記》第一七回:「偏又碰著這位胡統領,好大喜功,定要打草驚蛇,下鄉搜捕,土匪沒有辦到一個,百姓倒大受其累。」
 6. 《南史演義》卷二一:「梁武好大喜功,聽叛臣王足之言,興必不可成之大役,以致生民塗炭。」
 7. 清.徐珂《清稗類鈔.明智類.費武襄防黷武窮兵之漸》:「天子深居九重,如見策勛太易,必至好大喜功。士卒勞瘁,不可不使上聞之,庶異日無窮兵黷武之患也。」
Instructions

Semantic description

指行事作風鋪張浮誇,不切實際。

Example

 1. 好大喜功的人,總是講究排場,極力凸顯自己與眾不同。
 2. 經營者若無全盤規劃,一味好大喜功,投資便容易失敗。
 3. 好大喜功而不能扎實做好基本功的人,到頭來往往一事無成。
 4. 做任何事都要腳踏實地,若是一味好大喜功,便很容易出差錯。
 5. 自古以來,好大喜功的為政者,總愛窮兵黷武四處征戰,不顧百姓死活。
Ref. words
 1. 侈功好大
  ˇ ㄍㄨㄥ ㄏㄠˋ ㄉㄚˋ
  chǐ gōng hào dà
  猶「好大喜功」。見「好大喜功」條。

  1. 元.鄧文原〈帝禹廟碑〉:「至於封泰山、禪會稽,則尤為後世侈功好大者之論,而非聖人崇德務本意也。」

 2. 喜功好大
  ㄒㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄏㄠˋ ㄉㄚˋ
  xǐ gōng hào dà
  即「好大喜功」。見「好大喜功」條。

  1. 明.嚴從簡《殊域周咨錄.卷一○.西戎.吐蕃》:「夫王者不治夷狄,今責番夷以差發,非若秦、漢喜功好大勤遠略者之所為也。」
  2. 《世宗憲皇帝上諭旗務議覆》卷七:「惟時不可失,機不可緩,非喜功好大而樂為之。所以應天順人,聲天討而誅有罪也。」
  3. 清.平步青《霞外攟屑.卷二.彭尙書奏摺》:「喜功好大,妄逞材能。」

 3. 好大喜誇
  ㄏㄠˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧˇ ㄎㄨㄚ
  hào dà xǐ kuā
  猶「好大喜功」。見「好大喜功」條。

  1. 宋.錢時《兩漢筆記.卷四.武帝》:「武帝竭中國之力,以逞其好大喜誇之志。」
  2. 明.胡應麟《少室山房筆叢.卷二八.九流緒論中》:「《淮南》又群集浮華,網羅淫僻,淵渟澤滙,萃為此編,自以極天下之觀,而不知好大喜誇之弊,不亡國殺身有不已者。」

︿
Top