教育部《成語典》

:::

首頁〉成語檢索〉正文〉[妄自尊大]

妄自尊大

列印   加入筆記
字級設定
成 語妄自尊大
注 音ㄨㄤˋ ˋ ㄗㄨㄣ ㄉㄚˋ
漢語拼音wàng zì zūn dà
釋 義狂妄地自尊自大。語出《後漢書.卷二四.馬援列傳》。
不修邊幅」、「夜郎自大
典 源《後漢書.卷二四.馬援列傳》
是時公孫述稱帝於蜀,囂使援往觀之。援素與述同里閈,相善,以為既至當握手歡如平生,而述盛陳陛衛,以延援入。交拜禮畢,使出就館,更為援制都布單衣、交讓冠,會百官於宗廟中,立舊交之位。1>鸞旗旄騎2>,警蹕3>就車,磬折4>而入,禮饗5>官屬甚盛,欲授援以封侯大將軍6>位。賓客皆樂留,援曉之曰:「天下雄雌未定7>,公孫不吐哺8>走迎國士,與圖成敗,反修飾邊幅9>,如偶人形10>。此子何足久稽11>天下士乎?」因辭歸,謂囂12>曰:「子陽井底蛙耳,而妄自尊大,不如專意東方。」

〔注解〕

 1. 述:公孫述(?∼西元36),字子陽,東漢時人。王莽時述自立為蜀王,建都成都。遂又稱天子,號成家,盡有益州地,甲兵數十萬,後為吳漢所敗,被刺死。
 2. 鸞旗旄騎:上繡鸞鳥的旗子,持有旄旗的騎士。鸞,傳說中的一種神鳥,似鳳凰。旄,音ㄇㄠˊ,古代竿頭上飾有犛牛尾的旗幟。騎,音ㄑㄧˊ,指騎士、騎兵。
 3. 蹕:音ㄅㄧˋ,古時帝王出巡時,禁止行人以清道。
 4. 磬折:屈身如磬,以示恭敬。磬,音ㄑㄧㄥˋ,古代用玉石或金屬製成的打擊樂器。形狀像曲尺,可懸掛在架上。數量不一,有單一的特磬,也有成組排列的編磬。
 5. 禮饗:按禮節以盛宴款待賓客。
 6. 封侯大將軍:封贈有侯爵地位的大將軍。
 7. 雄雌未定:指勝負未決。
 8. 吐哺:吐出嘴裡的食物,急著去接待賓客。形容殷勤地求取賢士。
 9. 修飾邊幅:整修裝飾衣著儀容等形式小節。
 10. 如偶人形:指公孫述的儀容衣著與土、木等做成的偶像近似。
 11. 稽:留住。
 12. 囂:隗囂(?∼西元33),字季孟,東漢時人。王莽末,據隴西,稱西州上將軍。旋屬光武,後又叛附公孫述。光武西征,囂敗死。 隗,音ㄨㄟˇ
典故說明王莽末年,群雄四起,經過幾次的爭戰後,就屬隗(ㄨㄟˇ)囂、公孫述、劉秀三人的勢力最大。據《後漢書.卷二四.馬援列傳》載,隗囂派馬援前往蜀地探探公孫述的實力,馬援和公孫述原是舊識,所以馬援本以為他倆這次見面,一定可以像從前一樣無所不談。沒想到馬援抵達蜀地後,公孫述卻擺出帝王的大場面,還要以皇帝的名義,給馬援封爵。馬援很不高興,私底下跟公孫述左右的人說:「現在是誰的天下都還未底定,公孫述不趁現在去求取賢士,幫自己爭天下,反而在這裡講排場,自以為是皇帝,天下英才如何會久留?」於是就告辭走了。馬援回去對隗囂說:「公孫述只是井底之蛙而已,卻狂妄自大。你根本不用擔心他這股勢力,只要專心全力對付劉秀就夠了!」後來原文中的「妄自尊大 」就用來指毫無根據的自尊自大。
書 證
 1. 《後漢書.卷二四.馬援列傳》:「子陽井底蛙耳,而妄自尊大,不如專意東方。」(源)
 2. 《舊五代史.卷一三五.周書.僭偽列傳二.劉陟》:「嶺北行商,或至其國,皆召而示之,誇其壯麗。每對北人自言家本咸秦,恥為蠻夷之主。又呼中國帝王為洛州刺史,其妄自尊大,皆此類也。」
 3. 宋.洪邁《容齋隨筆.卷七.薛能詩》:「薛能者,晚唐詩人,格調不能高,而妄自尊大。」
 4. 《封神演義》第一二回:「你原來是敖光之子。你妄自尊大,若惱了我,連你那老泥鰍都拿出來,把皮也剝了他的。」
 5. 《紅樓夢》第一四回:「水溶在轎內欠身含笑答禮,仍以世交稱呼接待,並不妄自尊大。」
 6. 《隋唐演義》第七三回:「你是何科目出身,居為正卿,妄自尊大?你若不走,我就把朝笏來批你的頰,看你把我如何?」
 7. 《醒世姻緣傳》第五一回:「兩口子妄自尊大,把那一條巷裡的人家,他不論大家小戶,都看的是他子輩孫輩一般。」
 8. 《蕩寇志》第六回:「雲威道:『仁兄不必太謙,只是老夫忒妄自尊大了。』」
 9. 《鏡花緣》第一二回:「那知卻是兩位宰輔﹗如此謙恭和藹,可謂脫盡仕途習氣。若令器小易盈、妄自尊大那些驕傲俗吏看見,真要愧死!」
 10. 《續資治通鑑.卷七四.宋紀七四.神宗元豐二年》:「御史何正臣亦言軾愚弄朝廷,妄自尊大。」
用法說明

語義說明

狂妄地自尊自大。貶義。

使用類別

用在「傲慢狂妄」的表述上。

例句

 1. 稍有成就就妄自尊大的人,難成大器。
 2. 和這種妄自尊大的人說話,真是自討沒趣。
 3. 他當了主管後依然謙恭有禮,不敢妄自尊大
 4. 他這麼妄自尊大,其實只是自卑感作祟而已。
 5. 天外有天,人外有人,你豈可如此妄自尊大
 6. 我看他是瘋了,才會妄自尊大地以救世主自居!
 7. 學海浩瀚,你只讀了一點書,千萬不可妄自尊大
 8. 當你妄自尊大的時候,身邊的朋友將逐漸離你遠去。
 9. 當我們面對挑戰時,既不宜妄自尊大,也不可妄自菲薄。
 10. 他才得了校內冠軍,竟然就如此妄自尊大,目中無人,怎能再有進步?
辨 識

近義成語

不可一世心高氣傲目中無人自命不凡自高自大狂妄自大夜郎自大

反義成語

妄自菲薄自輕自賤、屈己待人、謙恭有禮
參考詞語
 1. 妄尊自大
  ㄨㄤˋ ㄗㄨㄣ ˋ ㄉㄚˋ
  wàng zūn zì dà
  猶「妄自尊大」。見「妄自尊大」條。

  1. 《西湖二集》卷二四:「汝在世上,並無陰德及於一民一物,妄尊自大,刻剝姦險,一味瞞心昧己。」

 2. 妄稱尊大
  ㄨㄤˋ ㄔㄥ ㄗㄨㄣ ㄉㄚˋ
  wàng chēng zūn dà
  猶「妄自尊大」。見「妄自尊大」條。

  1. 元.王子一《誤入桃源》第一折:「他都是井中蛙妄稱尊大,比周公不握髮,比陳蕃不下榻。」

 3. 妄自尊
  ㄨㄤˋ ˋ ㄗㄨㄣ
  wàng zì zūn
  猶「妄自尊大」。見「妄自尊大」條。

  1. 宋.方信孺《南海百詠.盧循河南故城詩》:「蛙據方州妄自尊,沈郎百萬若雲屯。」

︿
回頂端