教育部《成語典》

:::

首頁〉成語檢索〉正文〉[泰山壓卵]

泰山壓卵

列印   加入筆記
字級設定
成 語泰山壓卵
注 音ㄊㄞˋ ㄕㄢ ㄧㄚ ㄌㄨㄢˇ
漢語拼音tài shān yā luǎn
釋 義用巨大的泰山來壓渺小脆弱的雞蛋。比喻強弱懸殊,穩操勝算。語本《後漢書.卷四二.廣陵思王荊列傳》。
以碫投卵
典 源《後漢書.卷四二.廣陵思王荊列傳》1>
廣陵思王荊,建武十五年封山陽公,十七年進爵為王。荊性刻急隱害,有才能而喜文法。光武崩,大行在前殿,荊哭不哀,而作飛書,封以方底,令蒼頭詐稱東海王彊舅大鴻臚郭況書與彊曰:「君王無罪,猥被斥廢,而兄弟至有束縛入牢獄者。太后失職,別守北宮,及至年老,遠斥居邊,海內深痛,觀者鼻酸。及太后尸柩在堂,洛陽吏以次捕斬賓客,至有一家三尸伏堂者,痛甚矣!今天下有喪,弓弩張設甚備。閒梁松敕虎賁史曰:『吏以便宜見非,勿有所拘,封侯難再得也。』郎官竊悲之,為王寒心累息。今天下爭欲思刻2>賊王以求功,寧有量邪!若歸并二國之眾,可聚百萬,君王為之主,鼓行無前,功易於太山3>破雞子4>,輕於四馬載鴻毛,此湯5>、武6>兵也。今年軒轅星有白氣,星家及喜事者,皆云白氣者喪,軒轅女主之位。又太白前出西方,至午兵當起。又太子星色黑,至辰日輒變赤。夫黑為病,赤為兵,王努力卒事。高祖起亭長,陛下興白水,何況於王陛下長子,故副主哉!上以求天下事必舉,下以雪除沈沒之恥,報死母之讎。精誠所加,金石為開。當為秋霜,無為檻羊。雖欲為檻羊,又可得乎!竊見諸相工言王貴,天子法也。人主崩亡,閭閻之伍尚為盜賊,欲有所望,何況王邪!夫受命之君,天之所立,不可謀也。今新帝人之所置,彊者為右。願君王為高祖、陛下所志,無為扶蘇、將閭叫呼天也。」彊得書惶怖,即執其使,封書上之。

〔注解〕

 1. 典故或見於《晉書.卷七一.孫惠列傳》、《蘇武集》。
 2. 刻:傷害、剝削。
 3. 太山:即泰山。起於山東省膠州灣西南,橫亙省境中部,盡於運河東岸。主峰在泰安縣北,為五嶽中的東嶽。
 4. 雞子:雞蛋。
 5. 湯:即商湯。商的開國君主,契之後,名履,生卒年不詳。初居亳,為夏方伯,專主征伐;夏桀無道,湯興兵伐之,放桀於南巢,遂有天下,國號商,在位三十年崩。
 6. 武:即周武王。姓姬名發,文王之子,生卒年不詳。因商紂暴虐無道,乃率領諸侯伐商,大戰於牧野,敗紂而代有天下,都鎬京。在位十九年崩,諡曰武。

〔參考資料〕

《晉書.卷七一.孫惠列傳》
明公今旋軫臣子之邦,宛轉名義之國,指麾則五嶽可傾,呼噏則江湖可竭。況履順討逆,執正伐邪,是烏獲摧冰,賁育拉朽,猛獸吞狐,泰山壓卵,因風燎原,未足方也。今時至運集,天與神助,復不能鵲起於慶命之會,拔劍於時哉之機,恐流濫之禍不在一人。
《蘇武集》(據《北堂書鈔.卷一一七.兵勢》引)
如泰山壓卵。
典故說明東漢廣陵思王劉荊,個性刻薄,常在暗中作亂。漢光武帝駕崩後,荊馬上偽造一封匿名信,要僕役冒充大鴻臚郭況的家奴,送到東海王劉強的住所。這封匿名書信中寫著:「東海王您母后被貶,自己又無罪被廢,如此屈辱,實在令人痛心。現在報仇時機已到,我勸您馬上發兵,合併二國的勢力,帶領百萬士兵,親為主帥,一路擊鼓向前。要像商湯、周武王那樣打敗暴君而取得天下,就像是用巨大的泰山來壓破渺小脆弱的雞蛋,用四匹馬去載鳥毛一樣地輕而易舉,穩操勝算。」東海王劉強看完信後十分震驚,馬上把那位家奴抓起來,連同匿名信一齊交給明帝。明帝發現此信是廣陵思王劉荊為陷害東海王所為,但念在與廣陵思王劉荊為同母兄弟的分上,暫時隱祕不加以追究。後來「泰山壓卵」這句成語,就從這裡的「太山破雞子」演變而出,用來比喻強弱懸殊,穩操勝算。
書 證
 1. 《晉書.卷七一.孫惠列傳》:「況履順討逆,執正伐邪,是烏獲摧冰,賁育拉朽,猛獸吞狐,泰山壓卵,因風燎原,未足方也。」
 2. 《元史.卷一五七.郝經列傳》:「力無所用與無力同,勇無所施與不勇同,計不能行與無計同。泰山壓卵之勢,河海濯爇之舉,擁遏頓滯,盤桓而不得進,所謂強弩之末不能射魯縞者也。」
 3. 《精忠岳傳》第五五回:「今金兵二百萬,如今泰山壓卵,諒難對敵;不如差人講和,庶可保全。」
 4. 《東周列國志》第四回:「莊公引兵攻之,那共城區區小邑,怎當得兩路大軍,如泰山壓卵一般,須臾攻破。」
 5. 《鏡花緣》第五九回:「史家哥哥固志在報仇;但他的家眷,豈無兵將護送?縱使殺害,他又豈肯干休?一經領兵到此,豈非泰山壓卵?」
用法說明

語義說明

比喻強弱懸殊,穩操勝算。

使用類別

用在「氣勢強盛」的表述上。

例句

 1. 他仗著高大的身材,經常以泰山壓卵之勢欺侮弱小。
 2. 敵人以泰山壓卵之勢攻打我方城池,守軍誓死抵抗。
 3. 這些地痞流氓憑著人多,有如泰山壓卵,欺負路過的人。
 4. 原以為這場仗如泰山壓卵,沒想到打了三個月還分不出勝負來。
 5. 警方調動大批警力,企圖以泰山壓卵之勢,迫使歹徒棄械投降。
 6. 小俊憑著虎臂熊腰,簡直像泰山壓卵,輕輕鬆鬆地就打贏對手。
辨 識

近義成語

以碫投卵摧枯拉朽

反義成語

以卵投石螳臂當車
參考詞語
 1. 太山壓卵
  ㄊㄞˋ ㄕㄢ ㄧㄚ ㄌㄨㄢˇ
  tài shān yā luǎn
  太山,即泰山。「太山壓卵」即「泰山壓卵」。見「泰山壓卵」條。

  1. 唐.陳子昂〈為建安王誓眾〉詞:「況皇帝義兵,剋期誅翦,此猶太山壓卵,鴻毛在爐。」

 2. 排山壓卵
  ㄆㄞˊ ㄕㄢ ㄧㄚ ㄌㄨㄢˇ
  pái shān yā luǎn
  排,推。「排山壓卵」猶「泰山壓卵」。見「泰山壓卵」條。

  1. 《晉書.卷九六.列女列傳.杜有道妻嚴氏》:「何、鄧執權,必為玄害,亦由排山壓卵,以湯沃雪耳,奈何與之為親?」
  2. 唐.蘇頲〈諫鑾駕親征第二表〉:「重賞之下必有勇夫,以敢死之師,當疲老之寇,若排山壓卵,何必勞聖躬哉。」

︿
回頂端