Ministry of Education《Dictionary of Chinese Idioms》

:::

Homepage〉Idiom search〉Text〉[長驅直入]

長驅直入

Print   Add note
FontSmallMediumLarge
Idiom長驅直入
Bopomofoㄔㄤˊ ㄑㄩ ˊ ㄖㄨˋ
Pinyincháng qū zhí rù
Interpretation長距離一路挺進,毫無阻擋。語本《漢書.卷五二.竇田灌韓傳.韓安國》。
Allusion source《漢書.卷五二.竇田灌韓傳.韓安國》
匈奴來請和親,上下其議。……恢曰:「不然。臣聞鳳鳥乘於風,聖人因於時。昔秦繆公都雍,地方三百里,知時宜之變,攻取西戎,辟地千里,并國十四,隴西、北地是也。及後蒙恬為秦侵胡,辟數千里,以河為竟,累石為城,樹榆為塞,匈奴不敢飲馬於河,置烽燧,然後敢牧馬。夫匈奴獨可以威服,不可以仁畜也。今以中國之盛,萬倍之資,遣百分之一以攻匈奴,譬猶以彊弩射且潰之癰也,必不留行矣。若是,則北發月氏可得而臣也。臣故曰擊之便。」安國曰:「不然。臣聞用兵者以飽待饑,正治以待其亂,定舍以待其勞,故接兵覆眾,伐國墮城,常坐而役敵國,此聖人之兵也。且臣聞之,衝風之衰,不能起毛羽;彊弩之末1>,力不能入魯縞2>。夫盛之有衰,猶朝3>之必莫4>也。今將卷甲輕舉,深入長敺,難以為功;從行則迫脅,衡行則中絕,疾則糧乏,徐則後利,不至千里,人馬乏食。兵法曰:『遺人獲也。』意者有它繆巧可以禽之,則臣不知也;不然,則未見深入之利也。臣故曰勿擊便。」

〔Annotation〕

 1. 彊弩之末:強弩射出的箭,到射程盡頭,已經沒有力道。比喻原本強大的力量已經衰竭,不能再發揮效用。見「強弩之末」。
 2. 縞:音ㄍㄠˇ,白色的絲織品。
 3. 朝:音ㄓㄠ,白天。
 4. 莫:音ㄇㄨˋ,同「暮」,傍晚、太陽將落的時候。
Allusion description「長驅」是長距離地一路挺進,毫無阻礙。「直入」是毫無阻擋,直接進入的意思。典源《漢書.韓安國傳》之「深入長敺」,義與「長驅直入」相近。「敺」,音ㄑㄩ,同「驅」。韓安國是西漢時的著名政治家,七國之亂時,梁孝王拜韓安國為將,統帥梁國兵馬,平息了叛亂,此後韓安國威名傳播四方。後被景帝任為梁國內史,武帝時任北地都尉,後任御史大夫。當時匈奴派遣使者來和議,朝廷大臣分成主戰跟主和兩派。主戰者認為漢朝如今國勢強大,只需派遣少量兵馬,就可以輕易消滅匈奴,所以主張將匈奴趕盡殺絕。韓安國則極力反對,他認為︰疾風一旦衰弱了,連捲起羽毛那麼輕的東西都沒辦法;強弩射出的箭到了盡頭,連魯縞那樣薄的東西都射不穿。今日如果輕舉兵馬,迅速進入敵人的勢力範圍內,後援無以為繼,必然難以收到功效,反而沒有多久就會因為缺乏糧食,而被敵軍消滅。在韓安國的斡旋之下,漢朝決定與匈奴和親,讓北方邊疆維持了多年的和平。後來這句成語就從這裡演變而出,用來形容長距離一路挺進,毫無阻擋。也等於是軍強兵盛,戰事順利的意思。
Proof of documented content
 1. 《水滸傳》第一○七回:「自此盧俊義等無南顧之憂,兵馬長驅直入。」
 2. 《明史.卷一八七.洪鍾列傳》:「所部潮河川去京師二百里,居兩山間,廣百餘丈,水漲成巨浸,水退則坦然平陸,寇得長驅直入。」
 3. 《東周列國志》第八五回:「樂羊長驅直入,所向皆破,鼓須引敗兵見姬窟,言樂羊勇智難敵。」
Instructions

Semantic description

長距離一路挺進,毫無阻擋。

Usage category

用在「威猛無敵」的表述上。

Example

 1. 部隊長驅直入地橫掃戰場,直取山頭。
 2. 這支軍隊乘勝追擊,長驅直入,勢如破竹。
 3. 我軍以長驅直入之勢,殺得敵人落花流水。
 4. 關羽掄動手上的大刀,一路長驅直入,無人敢擋。
 5. 訓練精良的軍隊,在將軍的指揮之下,長驅直入地攻進敵人基地。
Identification

Ambiguous idiom

直搗黃龍所向披靡望風披靡勢如破竹

Antisense idiom

節節敗退

Dialectical

驅,音ㄑㄩ。向前挺進。不可寫作「軀」。

Ref. words
 1. 長驅徑入
  ㄔㄤˊ ㄑㄩ ㄐㄧㄥˋ ㄖㄨˋ
  cháng qū jìng rù
  徑,通「逕」,直。「長驅徑入」即「長驅直入」。見「長驅直入」條。

  1. 《三國志.卷一七.魏書.張樂于張徐傳.徐晃》:「吾用兵三十餘年,及所聞古之善用兵者,未有長驅徑入敵圍者也。」

 2. 長驅深入
  ㄔㄤˊ ㄑㄩ ㄕㄣ ㄖㄨˋ
  cháng qū shēn rù
  猶「長驅直入」。見「長驅直入」條。

  1. 《新唐書.卷一八○.李德裕列傳》:「至元穎時,遇隙而發,故長驅深入,蹂剔千里,蕩無孑遺。」

 3. 長驅直突
  ㄔㄤˊ ㄑㄩ ˊ ㄊㄨˊ
  cháng qū zhí tú
  突,衝入。「長驅直突」猶「長驅直入」。見「長驅直入」條。

  1. 南朝宋.袁淑〈大蘭王九錫文〉:「有敵必攻,長驅直突,陣無全鋒,此君之勇也。」

 4. 長驅而入
  ㄔㄤˊ ㄑㄩ ˊ ㄖㄨˋ
  cháng qū ér rù
  猶「長驅直入」。見「長驅直入」條。

  1. 《醒世恆言.卷一九.白玉孃忍苦成夫》:「未到漢口,傳說元將兀良哈歹統領精兵,長驅而入,勢如破竹。」
  2. 清.俞樾《春在堂隨筆》卷一:「未入城時,上有黑雲,大數畝許,歷久不變,及我兵長驅而入,黑雲亦與之俱,是殆有神助乎!」

︿
Top